Starfskjaranefnd

Stjórn hefur skipað starfskjaranefnd

Hlutverk nefndarinnar er að vera leiðbeinandi fyrir stjórn um starfskjör stjórnarmanna og stjórnenda félagsins og ráðgefandi um starfskjarastefnu, sem tekin skal til endurskoðunar ár hvert og lögð fyrir aðalfund félagsins. Skal nefndin jafnframt fylgjast með að starfskjör æðstu stjórnenda séu innan ramma starfskjarastefnu félagsins og gefa stjórn skýrslu þar um árlega í tengslum við aðalfund. Stjórn félagsins skal kjósa þrjá menn til setu í starfskjaranefnd. Skal meirihluti nefndarmanna vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess.

Í starfskjaranefnd má hvorki framkvæmdastjóri félagsins né annar starfsmaður eiga sæti. Óháðir stjórnarmenn mega eiga sæti í starfskjaranefnd. Haft skal að leiðarljósi að nefndarmenn hafi reynslu og þekkingu á viðmiðum og venjum við ákvörðun starfskjara stjórnenda. Í starfsreglum stjórnar skal kveðið á um störf nefndarinnar.

Í starfskjaranefnd sitja Margrét Guðmundsdóttir formaður, Jón Sigurðsson og Helgi Magnússon.

Ársskýrsla 2014

Höldum samfélaginu á hreyfingu

N1 er mikilvægur hluti af gangverki samfélagsins. Fyllir það orku til að takast á við krefjandi verkefni.Sjá nánar