Rekstur Q1 2017  2016
 2015 2014  2013
 Vörusala  6.977.970  33.767.896  49.018.433  56.960.198  58.122.174
Framlegð 2.305.243  10.168.519  9.604.720  9.127.391  9.773.768
EBITDA 521.005  3.011.848  2.668.349  1.783.336  2.650.227
EBIT 278.044  2.295.309  1.921.153  1.067.297  1.708.814
Heildarafkoma ársins 231.129  1.815.020  1.616.735  637.906  1.190.684

 

 Efnahagur

Q1 2017

2016  2015  2014 2013
Fastafjármunir 17.819.470 17.854.234    11.175.996  11.201.768  11.806.009
Veltufjármunir 7.965.427 7.768.027   7.608.835  11.588.542  14.992.372
Eignir samtals 25.784.897 25.622.261   18.748.831  22.790.310  26.798.381
Eigið fé 12.053.077 12.571.949   7.731.070  11.258.949  15.151.842
Langtímaskuldir 8.133.807 8.150.379   6.814.600  6.712.763  6.867.128
Skammtímaskuldir 5.598.012 4.899.933  4.239.161  4.818.598  4.779.411
Skuldir samtals 13.731.819 13.050.312   11.053.761  11.531.361  11.646.539
Nettó vaxtaberandi skuldir 4.690.070 4.775.301   3.971.750 2.025.309  990.089

 

 

 Sjóðstreymi Q1 2017 2016  2015 2014  2013
Handbært fé frá rekstri

   -163.671

   3.478.115   4.250.391   3.958.547   4.553.689

Fjárfestingahreyfingar

  -170.683    -991.741     -471.955      937.865      490.887
Fjármögnunarhreyfingar   -95.755   -2.697.916   -5.968.636  -6.327.368  -1.521.657
Hækkun (lækkun) á handbæru fé    -430.109     -211.542   -2.190.200  -1.430.956  -3.522.919
Gengismunur af handbæru fé          5.428           5.605         33.472        40.642      -11.010
Handfært fé í árslok  1.841.753   2.266.434    2.472.372    4.629.100   6.019.414

 

 

 Aðrar lykiltölur Q1 2017 2016  2014 2014  2013
Markaðshlutdeild án flugeldsneytis 31,9%   37,1%  37,1%  37,2%  35,7%
Markaðshlutdeild, bensín 30,2%  31,9%   31,8%  31,1%  30,5%
Eldsneyti - seldir lítrar án JET 41.216   225.940  225.940  233.361  224.010
Eldsneyti- seldir litrar bensín 12.641  60.827   57.793 55.877 55.596
Eldsneyti - velta 4.682.342  22.773.136   38.701.718  46.792.675  46.755.706
Aðrar vörur - velta 2.295.628  10.994.760   10.316.715  10.167.523  11.366.468
Framlegð í % 33,0%  33,2%   20,7%  16,9%  15,7%
Laun og annar starfsmannakostnaður/framlegð 46,2%  37,8%   38,2%  39,9% 41,5%
Kostnaður/framlegð 81,9%  70,9%   74,2%  77,4%  84,5%
EBITDA vöxtur * 21,1%  20,4%   12,9%  49,6%  -32,7%
EBITDA framlegð 22,6%  32,4%   29,6%  27,8%  19,5%
Veltuhraði birgða 6,1  8,0   12,0  12,1  9,4
- Eldsneyti 7,7  11,3   17,2  16,3 12,0
- Aðrar vörur 3,9  4,4   4,4  4,3  4,1
Biðtími birgða í dögum (DIO) 15  46  30  30  39 
Biðtími krafna í dögum (DSO) 33 

29 

 25  25 26
Eiginfjárhlutfall 46,7%  49,1%   41,2%  49,4% 56,5%
Arðsemi eigin fjár 7,3%  39,2%   19,9%  11,9%  4,5%
Arðsemi bundins fjármagns (ROCE)* 28,1%  29,8%   15,4% 10,0% 5,1%
Veltufjárhlutfall 1,4  1,6  1,8 2,4 3,1
Lausafjárhlutfall 0,9  1,0  1,2 1,8 2,2
Nettó vaxtaberandi skuldir **/ EBITDA* 1,1   1,1  1,1  0,6  1,7
Innra virði hlutafjár 48,2  50,3  22,1 16,1 15,2
Hagnaður á hlut 0,9  9,7   3,4 1,7 0,7
Fjárfestingar -200.431  -1.200.724   -536.497 -444.545 -1.474.536
Starfsmannafjöldi að meðaltali í heilsársstörfum 508  532  521  560 600
Stöðugildi í árslok ummreiknuð í heilsársstörf 502   456  454  489

 

 Upphæðir eru í þúsundum króna

Rekstrarfjárhæðir eru reiknaðar á ársgrundvelli

* EBITDA og EBIT síðastliðina 12 mánaða

** Meðalstaða nettó vaxtaberandi skulda er meðalstaða síðastliðins árs