Rekstur Q1 2018 2017  2016
 2015 2014  2013
 Vörusala 7.983.187  34.608.441  33.767.896  49.018.433  56.960.198  58.122.174
Framlegð 2.282.283 11.340.145  10.168.519  9.604.720  9.127.391  9.773.768
EBITDA 400.524 3.535.365  3.011.848  2.668.349  1.783.336  2.650.227
EBIT 152.655 2.528.476  2.295.309  1.921.153  1.067.297  1.708.814
Heildarafkoma ársins 61.001 1.989.828  1.815.020  1.616.735  637.906  1.190.684

 

 Efnahagur

Q1 2018

2017

2016  2015  2014 2013
Fastafjármunir 19.061.664 19.131.703 17.854.234    11.175.996  11.201.768  11.806.009
Veltufjármunir 9.236.045 8.524.714 7.768.027   7.608.835  11.588.542  14.992.372
Eignir samtals 28.297.709 27.656.418 25.622.261   18.748.831  22.790.310  26.798.381
Eigið fé 13.872.780 13.811.779 12.571.949   7.731.070  11.258.949  15.151.842
Langtímaskuldir 9.473.710 9.484.715 8.150.379   6.814.600  6.712.763  6.867.128
Skammtímaskuldir 4.951.219 4.359.923 4.899.933  4.239.161  4.818.598  4.779.411
Skuldir samtals 14.424.928 13.844.638 13.050.312   11.053.761  11.531.361  11.646.539
Nettó vaxtaberandi skuldir 5.660.917 5.238.052 4.775.301   3.971.750 2.025.309  990.089

 

 

 Sjóðstreymi Q1 2018 2017 2016  2015 2014  2013
Handbært fé frá rekstri

-166.032

   2.375.790

   3.478.115   4.250.391   3.958.547   4.553.689

Fjárfestingahreyfingar

-163.343  -2.268.133    -991.741     -471.955      937.865      490.887
Fjármögnunarhreyfingar -86.032   392.601   -2.697.916   -5.968.636  -6.327.368  -1.521.657
Hækkun (lækkun) á handbæru fé -415.407    500.258     -211.542   -2.190.200  -1.430.956  -3.522.919
Gengismunur af handbæru fé 2.207          33.390           5.605         33.472        40.642      -11.010
Handfært fé í árslok 2.386.883  2.800.082   2.266.434    2.472.372    4.629.100   6.019.414

 

 

 Aðrar lykiltölur Q1 2018 2017 2016  2015 2014  2013
Eldsneyti - seldir lítrar án JET 43.215 225.000   234.497   255.838   233.287  224.010
Eldsneyti- seldir litrar bensín 10.967 57.848  60.827   57.793 55.877 55.596
Eldsneyti - velta 5.602.096 23.285.448  22.773.136   38.701.718  46.792.675  46.755.706
Aðrar vörur - velta 2.381.091 11.322.993  10.994.760   10.316.715  10.167.523  11.366.468
Framlegð í % 28,6% 32,8%  33,2%   20,7%  16,9%  15,7%
Laun og annar starfsmannakostnaður/framlegð 47,9% 40,2%  37,8%   38,2%  39,9% 41,5%
Kostnaður/framlegð 87,1% 72,7%  70,9%   74,2%  77,4%  84,5%
EBITDA vöxtur * -9,5% -2,5%  20,4%   12,9%  49,6%  -32,7%
EBITDA framlegð 17,5% 31,2%  32,4%   29,6%  27,8%  19,5%
Veltuhraði birgða 7,5 7,6  8,0   12,0  12,1  9,4
- Eldsneyti 9,9 9,8  11,3   17,2  16,3 12,0
- Aðrar vörur 4,2 4,7  4,4   4,4  4,3  4,1
Biðtími birgða í dögum (DIO) 49 48  46  30  30  39 
Biðtími krafna í dögum (DSO) 32 29.8 

29 

 25  25 26
Eiginfjárhlutfall 49,0% 49,9%  49,1%   41,2%  49,4% 56,5%
Arðsemi eigin fjár 13,9% 16,1%  39,2%   19,9%  11,9%  4,5%
Arðsemi bundins fjármagns (ROCE)* 13,0% 12,7%  29,8%   15,4% 10,0% 5,1%
Veltufjárhlutfall 1,87 2,0  1,6  1,8 2,4 3,1
Lausafjárhlutfall 1,21 1,3  1,0  1,2 1,8 2,2
Nettó vaxtaberandi skuldir **/ EBITDA* 1,5 1,4   1,1  1,1  0,6  1,7
Innra virði hlutafjár 55,5 55,2  50,3  22,1 16,1 15,2
Hagnaður á hlut 0,3 8,3  9,7   3,4 1,7 0,7
Fjárfestingar -170.581 -2.525.409  -1.200.724   -536.497 -444.545 -1.474.536
Starfsmannafjöldi að meðaltali í heilsársstörfum 498 545  532  521  560 600
Stöðugildi í árslok ummreiknuð í heilsársstörf   507  502   456  454  489

 

 Upphæðir eru í þúsundum króna

Rekstrarfjárhæðir eru reiknaðar á ársgrundvelli

* EBITDA og EBIT síðastliðina 12 mánaða

** Meðalstaða nettó vaxtaberandi skulda er meðalstaða síðastliðins árs