Rekstur 2016  2015
 2014 2013  2012
 Vörusala  33.767.896  49.018.433  56.960.198  58.122.174  60.060.785
Framlegð 11.201.358   10.168.519  9.604.720  9.127.391  9.773.768
EBITDA 3.624.845  3.011.848  2.668.349  1.783.336  2.650.227
EBIT 4.175.249  2.295.309  1.921.153  1.067.297  1.708.814
Heildarafkoma ársins 7.177.407  1.815.020  1.616.735  637.906  1.190.684

 

 Efnahagur

2016

 2015
 2014 2013  2012
Fastafjármunir 17.854.234    11.175.996  11.201.768  11.806.009  12.797.856
Veltufjármunir 7.768.027   7.608.835  11.588.542  14.992.372  14.970.721
Eignir samtals 25.622.261   18.748.831  22.790.310  26.798.381  27.768.577
Eigið fé 12.571.949   7.731.070  11.258.949  15.151.842  14.513.935
Langtímaskuldir 8.150.379   6.814.600  6.712.763  6.867.128  7.548.533
Skammtímaskuldir 4.899.933   4.239.161  4.818.598  4.779.411  5.706.109
Skuldir samtals 13.050.312   11.053.761  11.531.361  11.646.539  13.254.642
Nettó vaxtaberandi skuldir 4.775.301   3.971.750 2.025.309  990.089  5.415.894

 

 

 Sjóðstreymi 2016  2015
 2014 2013  2012
Handbært fé frá rekstri

   3.478.115

  4.250.391   3.958.547   4.553.689   2.540.156

Fjárfestingahreyfingar

  -991.741     -471.955      937.865      490.887  -1.044.887
Fjármögnunarhreyfingar   -2.697.916   -5.968.636  -6.327.368  -1.521.657  -1.179.060
Hækkun (lækkun) á handbæru fé    -211.542   -2.190.200  -1.430.956  -3.522.919     316.209
Gengismunur af handbæru fé          5.605         33.472        40.642      -11.010               -
Handfært fé í árslok  2.266.434    2.472.372    4.629.100   6.019.414   2.507.504

 

 

 Aðrar lykiltölur 2016 2015
 2014 2013  2012
Markaðshlutdeild án flugeldsneytis 33,4%   37,1%  37,2%  35,7%  37,6%
Markaðshlutdeild, bensín 31,9%   31,8%  31,1%  30,5%  30.,9%
Eldsneyti - seldir lítrar án JET 234.497   225.940  233.361  224.010  238.099
Eldsneyti- seldir litrar bensín 60.827   57.793 55.877 55.596 56.976
Eldsneyti - velta 22.773.136   38.701.718  46.792.675  46.755.706  48.060.371
Aðrar vörur - velta 10.994.760   10.316.715  10.167.523  11.366.468  12.000.414
Framlegð í % 33,2%   20,7%  16,9%  15,7%  16,3%
Laun og annar starfsmannakostnaður/framlegð 37,8%   38,2%  39,9% 41,5%  41,5%
Kostnaður/framlegð 70,9%   74,2%  77,4%  84,5%  74,9%
EBITDA vöxtur * 20,4%   12,9%  49,6%  -32,7%  25,7%
EBITDA framlegð 32,4%   29,6%  27,8%  19,5%  27,1%
Veltuhraði birgða 8,0   12,0  12,1  9,4  7,8
- Eldsneyti 11,3   17,2  16,3 12,0 11,6
- Aðrar vörur 4,4   4,4  4,3  4,1  2,7
Biðtími birgða í dögum (DIO) 46  30 30  39  47 
Biðtími krafna í dögum (DSO) 29 

25

 25 26 31
Eiginfjárhlutfall 49,1%   41,2%  49,4% 56,5% 52,3%
Arðsemi eigin fjár 39,2%   19,9%  11,9%  4,5%  8,3%
Arðsemi bundins fjármagns (ROCE)* 29,8%   15,4% 10,0% 5,1% 7,9%
Veltufjárhlutfall 164  1,8 2,4 3,1 2,6
Lausafjárhlutfall 1,0  1,2 1,8 2,2 1,6
Nettó vaxtaberandi skuldir **/ EBITDA* 1,1   1,1  0,6  1,7  2,3
Innra virði hlutafjár 50,3  22,1 16,1 15,2 14,5
Hagnaður á hlut 9,7   3,4 1,7 0,7 1,2
Fjárfestingar -1.200.724   -536.497 -444.545 -1.474.536  -1.160.465
Starfsmannafjöldi að meðaltali í heilsársstörfum 532  521  560 600 663
Stöðugildi í árslok ummreiknuð í heilsársstörf 502   456  454  489  559

 

 Upphæðir eru í þúsundum króna

Rekstrarfjárhæðir eru reiknaðar á ársgrundvelli

* EBITDA og EBIT síðastliðina 12 mánaða

** Meðalstaða nettó vaxtaberandi skulda er meðalstaða síðastliðins árs