Vöruskil og skipti

N1 veitir trausta og faglega þjónustu, við erum meðvituð um mikilvægi þjónustulundar og leysum viðfangsverkefni okkar af krafti og metnaði.

Með þarfir og væntingar viðskiptavinar að leiðarljósi þjónum við viðskiptavinum sem best á starfstöðvum N1 um land allt.

Reglur um vöruskil

Skilyrði fyrir vöruskilum

  • Framvísa þarf kassakvittun/reikningi.
  • Vara er í upprunalegu ástandi, enn í umbúðum og innsigli órofið.
  • Allir aukahlutir eru með vörunni.

Ekki er hægt að skila

  • Tilboðs- eða útsöluvörum
  • Rafmagnsvörum
  • Notuðum vörum
  • Tóbaki

Skilafrestur

Skilafrestur er 1 mánuður frá kaupdagsetningu og er kassakvittun/reikningur skilyrði fyrir vöruskilum. Við vöruskil er vara bakfærð á viðskiptamannareikning eða gefin út inneignarnóta sé inneign hærri en 1.000 kr.  

Bakfærsla og inneignarnóta vegna vöruskila nær aðeins til sjálfs vöruverðsins á kassakvittun/reikning.    Annar kostnaður svo sem flutningur til eða frá kaupanda er á ábyrgð og kostnað kaupanda.  

N1 hf undanskilur sig bótaábyrgð vegna ranglega pantaðra eða afgreidda vöru.

Inneignarnótur

Inneignarnóta gildir í 1 ár frá útgáfudegi og er gild við öll vöru- og þjónustukaup á öllum starfsstöðvum N1.

N1 undanskilur sig bótaábyrgð ef inneignarnóta glatast.

Skil á gaskútum

Gaskútar eru eingöngu endurgreiddir inn á viðskiptamannareikning eða í formi inneignanótna. 

Gallaðar vörur

Reynist vara gölluð skal kaupandi tilkynna N1 það innan 2 ára frá kaupum í samræmi við Lög nr. 48/2003 um neytendakaup.

  • Ávallt er boðin viðgerð á gallaðri vöru ef því verður komið við.
  • N1 áskilur sér rétt til að prófa vöruna ef þörf krefur, t.d ef grunur er um ranga notkun eða meðhöndlun.
  • Ef ekki fæst eins vara eða ekki hægt að gera við vöruna fær viðskiptavinur vöruna endurgreidda.