Dreifing eldsneytis

Við stefnum ávallt að því að þjónusta og skipuleggja dreifingu eldsneytis með ábyrgum hætti með rekstraröryggi viðskiptavina okkar að leiðarljósi, þar sem birgðarbílarnir geta fylgt fyrirfram ákveðinni dreifingaráætlun sem byggir á vöru pöntunum frá viðskiptavinum frá deginum áður. 

Athugið dreifing á ákveðnum svæðum taka breytingum 1 maí. Sjá nánar á seinna skjali hér fyrir neðan.

Afgreiðsludagar eftir landshlutum

101 Reykjavík Miðborg Virka daga
103 Reykjavík Kringlan Virka daga
104 Reykjavík Laugard./Sund Virka daga
105 Reyikjavík Hlíðar Virka daga
107 Reykjavík Vesturbær Virka daga
108 Reykjavík Bústaðahverfi Virka daga
109 Reykjavík Neðra Breiðholt Virka daga
110 Reykjavík Árbær/Selás Virka daga
111 Reykjavík Efra Breiðholt Virka daga
112 Reykjavík Grafarvogur Virka daga
113 Reykjavík Grafarholt og Úlfarársdalur Virka daga
114 Vatnsskarðsnámur Virka daga
116 Kjalarnes Virka daga
117 Mosfellsdalur Virka daga
119 Nesjavellir Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
151 Hellisheiði Virka daga
170 Seltjarnarnes Virka daga
190 Vogar/Vatnsleysuströnd Virka daga
200 Kópavogur Virka daga
203 Kópavogur Vatnsendi Virka daga
210 Garðabær Virka daga
220 Hafnarfjörður Virka daga
221 Hafnarfjörður Vellir Virka daga
225 Álftanes Virka daga
230 Keflavík Virka daga
231 Stapafellsnámur Virka daga
233 Hafnir Virka daga
234 Helguvík Virka daga
235 Keflavíkurflugvöllur Virka daga
236 Reykjanesvirkjun Virka daga
240 Grindavík Virka daga
245 Sandgerði Virka daga
250 Garður Virka daga
260 Njarðvík Virka daga
270 Mosfellsbær Virka daga
280 Kjós Miðvikudagar
300 Akranes Miðvikudagar
302 Akrafjall Miðvikudagar
303 Grundartangi Virka daga
305 Hvalfjörður Miðvikudagar
306 Melasveit Miðvikudagar/Fimmtudagar
307 Leirársveit Miðvikudagar
308 Svínadalur Miðvikudagar
310 Borgarnes Þriðjudagar/Fimmtudagar
312 Andakíl Þriðjudagar
313 Skorradalur Þriðjudagar
314 Lundareykjadalur Þriðjudagar
315 Flókadalur Þriðjudagar
317 Hvítársíða Þriðjudagar
318 Þverárhlíð Þriðjudagar
319 Stafholtstungur Þriðjudagar
320 Reykholt Borgarfirði Þriðjudagar
321 Norðurárdalur Þriðjudagar aðra hverja viku
322 Mýrar Fimmtudagar
323 Kolbeinstaðahreppur Fimmtudagar
325 Miklaholtshreppur Fimmtudagar
326 Staðarsveit Þriðjudagar
327 Breiðuvík Þriðjudagar
340 Stykkishólmur Fimmtudagar
345 Flatey Breiðafirði Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
348 Helgafellssveit Fimmtudagar
350 Grundarfjörður Þriðjudagar/Fimmtudagar
352 Ólafsvík, nágrenni Þriðjudagar/Föstudagar
355 Ólafsvík Þriðjudagar/Föstudagar
360 Hellissandur Þriðjudagar/Föstudagar
364 Skógarströnd Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
365 Hörðudalur Mánudagar
366 Miðdalir Mánudagar
367 Haukadalur Mánudagar
368 Laxárdalur Mánudagar
369 Brattabrekka Mánudagar
370 Búðardalur Mánudagar
372 Hvammsveit Mánudagar aðra hverja viku
373 Fellsströnd Mánudagar aðra hverja viku
374 Skarðströnd Mánudagar aðra hverja viku
375 Saurbær Mánudagar aðra hverja viku
380 Króksfjarðarnes Mánudagar
381 Reykhólar Mánudagar fjórðu hverja viku
382 Bjarkalundur Mánudagar fjórðu hverja viku
385 Skálanes Mánudagar fjórðu hverja viku
400 Ísafjörður Mánudagar/Fimmtudaga
415 Bolungarvík Mánudagar/Fimmtudaga
420 Súðavík Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
423 Reykjanes Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
424 Langadalsströnd Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
425 Flateyri Þriðjudagar
430 Suðureyri Þriðjudagar
450 Patreksfjörður Virka daga
451 Patreksfjörður dreifb. Þriðjudagar
453 Barðaströnd Mánudagar aðra hverja viku
455 Flókalundur Mánudagar aðra hverja viku
460 Tálknafjörður Fimmtudagar
465 Bíldudalur Fimmtudagar
470 Þingeyri Þriðjudagar
500 Staðarskáli Fimmtudagar
504 Reykjaskóli Fimmtudagar
510 Hólmavík Miðvikudagar
511 Hólmavík, nágrenni Miðvikudagar
512 Bæjarhreppur Miðvikudagar aðra hverja viku
520 Drangsnes Miðvikudagar
522 Árneshreppur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
530 Hvammstangi Fimmtudagar
531 Hvammstangi dreifbýli Fimmtudagar
532 Laugarbakki Fimmtudagar
533 Víðidalur Fimmtudagar
534 Vatnsdalur Þriðjudagar
535 Kjölur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
536 Vatnsnes Fimmtudagar aðra hverja viku
538 Svínadalur Þriðjudagar
540 Blönduós Þriðjudagar
541 Langidalur Þriðjudagar
542 Blöndudalur Þriðjudagar
543 Refasveit Þriðjudagar
545 Skagaströnd Þriðjudagar
546 Skagaströnd nágr. I Þriðjudagar
547 Skagahreppur Þriðjudagar aðra hverja viku
549 Skefilstaðahreppur Þriðjudagar aðra hverja viku
550 Sauðárkrókur Þriðjudagar/Fimmtudagar
551 Sauðárkrókur nágr. II Þriðjudagar/Fimmtudagar
552 Sauðarkrókur nágr.I Þriðjudagar/Fimmtudagar
553 Hegranes Miðvikudagur
555 Langholt Miðvikudagur
560 Varmahlíð Miðvikudagur
561 Lýtingsstaðahreppur Miðvikudagur
562 Blönduhlíð Miðvikudagur
563 Viðvíkursveit Fimmtudagar
564 Blönduhlíð fram Fimmtudagar
565 Hofsós Fimmtudagar
566 Hofsós nágrenni Fimmtudagar
570 Fljót Fimmtudagar aðra hverja viku
580 Siglufjörður Þriðjudagar / Fimmtudagar
600 Akureyri Virka daga
601 Akureyri, dreifbýlí norður Virka daga
602 Akureyri, dreifbýlí suður Virka daga
605 Svalbarðsströnd Virka daga
606 Eyjafjörður, miðhluti Mánudagar / Fimmtudagar
607 Eyjafjörður, framhluti Mánudagar / Fimmtudagar
608 Öxnadalur/Hörgárdalur Þriðjudagar / Föstudagar
609 Grýtubakkahreppur Þriðjudagar / Fimmtudagar
610 Grenivík Þriðjudagar / Fimmtudagar
611 Grímsey Þriðjudagar
620 Dalvík Fimmtudagar
622 Hauganes/Árskógssandur Fimmtudagar
624 Svarfaðardalur Fimmtudagar
625 Ólafsfjörður Fimmtudagar
626 Ólafsfjörður, nágrenni Fimmtudagar
630 Hrísey Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
632 Fnjóskadalur Þriðjudagar
633 Ljósavatnsskarð Þriðjudagar
634 Útkinn Þriðjudagar
635 Kinn Þriðjudagar
640 Húsavík Mánudagar/Fimmtudaga
641 Húsavík dreifbýli Mánudagar
642 Þeistareykir Miðvikudagar
645 Fosshóll Þriðjudagar
646 Bárðardalur Þriðjudagar
650 Laugar Fimmtudagar
654 Laxárdalur Fimmtudagar aðra hverja viku
656 Aðaldalur Fimmtudagar
660 Reykjahlíð Fimmtudagar
662 Reykjahlíð, norður Fimmtudagar
663 Skútustaðir Fimmtudagar
664 Tjörnes Mánudagar aðra hverja viku
666 Kelduhverfi Þriðjudagar
667 Ásheiði/Hólssandur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
668 Austursandur Þriðjudagur
670 Kópasker Þriðjudagur
672 Melrakkaslétta vestur Þriðjudagar fjórðu hverja viku
673 Melrakkaslétta austur Þriðjudagar fjórðu hverja viku
675 Raufarhöfn Þriðjudagur
680 Þórshöfn Þriðjudagar
681 Þórshöfn dreifbýli Þriðjudagar
685 Bakkafjörður Miðvikudagur
690 Vopnafjörður Miðvikudagur
691 Vopnafjörður nágrenni Miðvikudagar
693 Vesturárdalur Miðvikudagar
700 Egilsstaðir/Fellabær Virka daga
701 Fell/Vellir/Eiðar nær Mánudagar
702 Fljótsdalur Miðvikudagar
703 Skriðdalur Miðvikudagar
704 Jökuldalur neðri Fimmtudagar aðra hverja viku
708 Þingárnar Mánudagar
709 Hróarstunga/Jökulsárhlíð Fimmtudagar
710 Seyðisfjörður Mánudagar
714 Jökuldalur efri Fimmtudagar fjórðu hverja viku
715 Mjóifjörður Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
720 Borgarfjörður eystri Mánudagar fjórðu hverja viku
730 Reyðarfjörður Virka daga
731 Reyðarfjörður, nágrenni Föstudagar
735 Eskifjörður Virka daga
740 Neskaupstaður Virka daga
750 Fáskrúðsfjörður Föstudagar
751 Fáskrúðsfjörður, nágrenni Föstudagar
755 Stöðvarfjörður Þriðjudagar
760 Breiðdalsvík Þriðjudagar
761 Breiðdalsvík, nágrenni Þriðjudagar
765 Djúpivogur Þriðjudagar
766 Djúpivogur, nágrenni Þriðjudagar
770 Starmýri Þriðjudagar aðra hverja viku
780 Höfn Hornafirði Þriðjudagar/Föstudagar
781 Nesjahverfi / Lón Þriðjudagar/Föstudagar
782 Mýrar Miðvikudagar
783 Suðursveit Miðvikudagur
785 Öræfasveit Miðvikudagur
787 Skaftafell Miðvikudagur
800 Selfoss Þriðjudagar/Fimmtudagar
802 Gaulverja/Sandvíkurhreppar Fimmtudagar
803 Villingaholtshreppur Fimmtudagar
806 Þingvellir, vestur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
807 Þingvellir, austur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
810 Hveragerði Mánudagar/Miðvikudagar
811 Hveragerði. nágrenni Mánudagar/Miðvikudagar
815 Þorlákshöfn Mánudagar/Miðvikudagar
816 Þorlákshöfn, nágrenni Mánudagar/Miðvikudagar
820 Eyrarbakki Mánudagar/Miðvikudagar
825 Stokkseyri/ Gaulverjabæjahr. Mánudagar/Miðvikudagar
829 Kjölur suður Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
831 Geysir Mánudagar/Fimmtudagar
832 Úthlíð Mánudagar/Fimmtudagar
833 Brautarhóll Mánudagar/Fimmtudagar
835 Minni Borg Mánudagar/Fimmtudagar
840 Laugarvatn Mánudagar/Fimmtudagar
841 Laugarvatn Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
842 Laugarás Mánudagar/Fimmtudagar
844 Flúðir,nágrenni Mánudagar/Fimmtudagar
845 Flúðir Mánudagar/Fimmtudagar
846 Árnes Mánudagar/Fimmtudagar
847 Brautarholt Mánudagar/Fimmtudagar
848 Landvegamót Miðvikudagar
850 Hella Miðvikudagur
851 Hella dreifbýli Miðvikudagar
852 Þykkvibær Miðvikudagur
854 Leirubakki Miðvikudagar
855 Sultartangi Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
856 Hrauneyjarfoss Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
857 Vatnsfell Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
859 Sprengisandur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
860 Hvolsvöllur Þriðjudagar
864 Fljótshlíð Þriðjudagar
866 Vestur Landeyjar Þriðjudagar
867 Austur Landeyjar Þriðjudagar
868 Eyjafjöll Þriðjudagar
870 Vík í Mýrdal Föstudagar
871 Vík í Mýrdal, nágrenni Föstudagar
877 Álftaver Föstudagar aðra hverja viku
880 Kirkjubæjarklaustur Föstudagar aðra hverja viku
881 Kirkjubæjarklastur, nágrenni Föstudagar aðra hverja viku
900 Vestmannaeyjar Miðvikudagar/Föstudagar

Svæði með breytingum sem taka gildi 1. maí 2018

101 Reykjavík Miðborg Virka daga
103 Reykjavík Kringlan Virka daga
104 Reykjavík Laugard./Sund Virka daga
105 Reyikjavík Hlíðar Virka daga
107 Reykjavík Vesturbær Virka daga
108 Reykjavík Bústaðahverfi Virka daga
109 Reykjavík Neðra Breiðholt Virka daga
110 Reykjavík Árbær/Selás Virka daga
111 Reykjavík Efra Breiðholt Virka daga
112 Reykjavík Grafarvogur Virka daga
113 Reykjavík Grafarholt og Úlfarársdalur Virka daga
114 Vatnsskarðsnámur Virka daga
116 Kjalarnes Virka daga
117 Mosfellsdalur Virka daga
119 Nesjavellir Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
151 Hellisheiði Virka daga
170 Seltjarnarnes Virka daga
190 Vogar/Vatnsleysuströnd Virka daga
200 Kópavogur Virka daga
203 Kópavogur Vatnsendi Virka daga
210 Garðabær Virka daga
220 Hafnarfjörður Virka daga
221 Hafnarfjörður Vellir Virka daga
225 Álftanes Virka daga
230 Keflavík Virka daga
231 Stapafellsnámur Virka daga
233 Hafnir Virka daga
234 Helguvík Virka daga
235 Keflavíkurflugvöllur Virka daga
236 Reykjanesvirkjun Virka daga
240 Grindavík Virka daga
245 Sandgerði Virka daga
250 Garður Virka daga
260 Njarðvík Virka daga
270 Mosfellsbær Virka daga
280 Kjós Miðvikudagar
300 Akranes Miðvikudagar
302 Akrafjall Miðvikudagar
303 Grundartangi Virka daga
305 Hvalfjörður Miðvikudagar
306 Melasveit Miðvikudagar/Fimmtudagar
307 Leirársveit Miðvikudagar
308 Svínadalur Miðvikudagar
310 Borgarnes Þriðjudagar/Fimmtudagar
312 Andakíl Þriðjudagar
313 Skorradalur Þriðjudagar
314 Lundareykjadalur Þriðjudagar
315 Flókadalur Þriðjudagar
317 Hvítársíða Þriðjudagar
318 Þverárhlíð Þriðjudagar
319 Stafholtstungur Þriðjudagar
320 Reykholt Borgarfirði Þriðjudagar
321 Norðurárdalur Þriðjudagar aðra hverja viku
322 Mýrar Fimmtudagar
323 Kolbeinstaðahreppur Fimmtudagar
325 Miklaholtshreppur Fimmtudagar
326 Staðarsveit Þriðjudagar
327 Breiðuvík Þriðjudagar
340 Stykkishólmur Fimmtudagar
345 Flatey Breiðafirði Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
348 Helgafellssveit Fimmtudagar
350 Grundarfjörður Þriðjudagar/Fimmtudagar
352 Ólafsvík, nágrenni Þriðjudagar/Föstudagar
355 Ólafsvík Þriðjudagar/Föstudagar
360 Hellissandur Þriðjudagar/Föstudagar
364 Skógarströnd Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
365 Hörðudalur Mánudagar
366 Miðdalir Mánudagar
367 Haukadalur Mánudagar
368 Laxárdalur Mánudagar
369 Brattabrekka Mánudagar
370 Búðardalur Mánudagar
372 Hvammsveit Mánudagar aðra hverja viku
373 Fellsströnd Mánudagar aðra hverja viku
374 Skarðströnd Mánudagar aðra hverja viku
375 Saurbær Mánudagar aðra hverja viku
380 Króksfjarðarnes Mánudagar
381 Reykhólar Mánudagar fjórðu hverja viku
382 Bjarkalundur Mánudagar fjórðu hverja viku
385 Skálanes Mánudagar fjórðu hverja viku
400 Ísafjörður Mánudagar/Fimmtudaga
415 Bolungarvík Mánudagar/Fimmtudaga
420 Súðavík Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
423 Reykjanes Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
424 Langadalsströnd Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
425 Flateyri Þriðjudagar
430 Suðureyri Þriðjudagar
450 Patreksfjörður Virka daga
451 Patreksfjörður dreifb. Þriðjudagar
453 Barðaströnd Mánudagar aðra hverja viku
455 Flókalundur Mánudagar aðra hverja viku
460 Tálknafjörður Fimmtudagar
465 Bíldudalur Fimmtudagar
470 Þingeyri Þriðjudagar
500 Staðarskáli Fimmtudagar
504 Reykjaskóli Fimmtudagar
510 Hólmavík Miðvikudagar
511 Hólmavík, nágrenni Miðvikudagar
512 Bæjarhreppur Miðvikudagar aðra hverja viku
520 Drangsnes Miðvikudagar
522 Árneshreppur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
530 Hvammstangi Fimmtudagar
531 Hvammstangi dreifbýli Fimmtudagar
532 Laugarbakki Fimmtudagar
533 Víðidalur Fimmtudagar
534 Vatnsdalur Þriðjudagar
535 Kjölur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
536 Vatnsnes Fimmtudagar aðra hverja viku
538 Svínadalur Þriðjudagar
540 Blönduós Þriðjudagar
541 Langidalur Þriðjudagar
542 Blöndudalur Þriðjudagar
543 Refasveit Þriðjudagar
545 Skagaströnd Þriðjudagar
546 Skagaströnd nágr. I Þriðjudagar
547 Skagahreppur Þriðjudagar aðra hverja viku
549 Skefilstaðahreppur Þriðjudagar aðra hverja viku
550 Sauðárkrókur Þriðjudagar/Fimmtudagar
551 Sauðárkrókur nágr. II Þriðjudagar/Fimmtudagar
552 Sauðarkrókur nágr.I Þriðjudagar/Fimmtudagar
553 Hegranes Miðvikudagur
555 Langholt Miðvikudagur
560 Varmahlíð Miðvikudagur
561 Lýtingsstaðahreppur Miðvikudagur
562 Blönduhlíð Miðvikudagur
563 Viðvíkursveit Fimmtudagar
564 Blönduhlíð fram Fimmtudagar
565 Hofsós Fimmtudagar
566 Hofsós nágrenni Fimmtudagar
570 Fljót Fimmtudagar aðra hverja viku
580 Siglufjörður Þriðjudagar / Fimmtudagar
600 Akureyri Virka daga
601 Akureyri, dreifbýlí norður Virka daga
602 Akureyri, dreifbýlí suður Virka daga
605 Svalbarðsströnd Virka daga
606 Eyjafjörður, miðhluti Mánudagar / Fimmtudagar
607 Eyjafjörður, framhluti Mánudagar / Fimmtudagar
608 Öxnadalur/Hörgárdalur Þriðjudagar / Föstudagar
609 Grýtubakkahreppur Þriðjudagar / Fimmtudagar
610 Grenivík Þriðjudagar / Fimmtudagar
611 Grímsey Þriðjudagar
620 Dalvík Fimmtudagar
622 Hauganes/Árskógssandur Fimmtudagar
624 Svarfaðardalur Fimmtudagar
625 Ólafsfjörður Fimmtudagar
626 Ólafsfjörður, nágrenni Fimmtudagar
630 Hrísey Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
632 Fnjóskadalur Þriðjudagar
633 Ljósavatnsskarð Þriðjudagar
634 Útkinn Þriðjudagar
635 Kinn Þriðjudagar
640 Húsavík Mánudagar/Fimmtudaga
641 Húsavík dreifbýli Mánudagar
642 Þeistareykir Miðvikudagar
645 Fosshóll Þriðjudagar
646 Bárðardalur Þriðjudagar
650 Laugar Fimmtudagar
654 Laxárdalur Fimmtudagar aðra hverja viku
656 Aðaldalur Fimmtudagar
660 Reykjahlíð Fimmtudagar
662 Reykjahlíð, norður Fimmtudagar
663 Skútustaðir Fimmtudagar
664 Tjörnes Mánudagar aðra hverja viku
666 Kelduhverfi Þriðjudagar
667 Ásheiði/Hólssandur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
668 Austursandur Þriðjudagur
670 Kópasker Þriðjudagur
672 Melrakkaslétta vestur Þriðjudagar fjórðu hverja viku
673 Melrakkaslétta austur Þriðjudagar fjórðu hverja viku
675 Raufarhöfn Þriðjudagur
680 Þórshöfn Þriðjudagar
681 Þórshöfn dreifbýli Þriðjudagar
685 Bakkafjörður Miðvikudagur
690 Vopnafjörður Miðvikudagur
691 Vopnafjörður nágrenni Miðvikudagar
693 Vesturárdalur Miðvikudagar
700 Egilsstaðir/Fellabær Virka daga
701 Fell/Vellir/Eiðar nær Mánudagar
702 Fljótsdalur Miðvikudagar
703 Skriðdalur Miðvikudagar
704 Jökuldalur neðri Fimmtudagar aðra hverja viku
708 Þingárnar Mánudagar
709 Hróarstunga/Jökulsárhlíð Fimmtudagar
710 Seyðisfjörður Mánudagar
714 Jökuldalur efri Fimmtudagar fjórðu hverja viku
715 Mjóifjörður Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
720 Borgarfjörður eystri Mánudagar fjórðu hverja viku
730 Reyðarfjörður Virka daga
731 Reyðarfjörður, nágrenni Föstudagar
735 Eskifjörður Virka daga
740 Neskaupstaður Virka daga
750 Fáskrúðsfjörður Föstudagar
751 Fáskrúðsfjörður, nágrenni Föstudagar
755 Stöðvarfjörður Þriðjudagar
760 Breiðdalsvík Þriðjudagar
761 Breiðdalsvík, nágrenni Þriðjudagar
765 Djúpivogur Þriðjudagar
766 Djúpivogur, nágrenni Þriðjudagar
770 Starmýri Þriðjudagar aðra hverja viku
780 Höfn Hornafirði Þriðjudagar/Föstudagar
781 Nesjahverfi / Lón Þriðjudagar/Föstudagar
782 Mýrar Miðvikudagar
783 Suðursveit Miðvikudagur
785 Öræfasveit Miðvikudagur
787 Skaftafell Miðvikudagur
800 Selfoss Þriðjudagar/Fimmtudagar
802 Gaulverja/Sandvíkurhreppar Fimmtudagar
803 Villingaholtshreppur Fimmtudagar
806 Þingvellir, vestur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
807 Þingvellir, austur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
810 Hveragerði Mánudagar/Miðvikudagar
811 Hveragerði. nágrenni Mánudagar/Miðvikudagar
815 Þorlákshöfn Mánudagar/Miðvikudagar
816 Þorlákshöfn, nágrenni Mánudagar/Miðvikudagar
820 Eyrarbakki Mánudagar/Miðvikudagar
825 Stokkseyri/ Gaulverjabæjahr. Mánudagar/Miðvikudagar
829 Kjölur suður Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
831 Geysir Mánudagar/Fimmtudagar
832 Úthlíð Mánudagar/Fimmtudagar
833 Brautarhóll Mánudagar/Fimmtudagar
835 Minni Borg Mánudagar/Fimmtudagar
840 Laugarvatn Mánudagar/Fimmtudagar
841 Laugarvatn Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
842 Laugarás Mánudagar/Fimmtudagar
844 Flúðir,nágrenni Mánudagar/Fimmtudagar
845 Flúðir Mánudagar/Fimmtudagar
846 Árnes Mánudagar/Fimmtudagar
847 Brautarholt Mánudagar/Fimmtudagar
848 Landvegamót Miðvikudagar
850 Hella Miðvikudagur
851 Hella dreifbýli Miðvikudagar
852 Þykkvibær Miðvikudagur
854 Leirubakki Miðvikudagar
855 Sultartangi Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
856 Hrauneyjarfoss Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
857 Vatnsfell Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
859 Sprengisandur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur
860 Hvolsvöllur Þriðjudagar
864 Fljótshlíð Þriðjudagar
866 Vestur Landeyjar Þriðjudagar
867 Austur Landeyjar Þriðjudagar
868 Eyjafjöll Þriðjudagar
870 Vík í Mýrdal Föstudagar
871 Vík í Mýrdal, nágrenni Föstudagar
877 Álftaver Föstudagar aðra hverja viku
880 Kirkjubæjarklaustur Föstudagar aðra hverja viku
881 Kirkjubæjarklastur, nágrenni Föstudagar aðra hverja viku
900 Vestmannaeyjar Miðvikudagar/Föstudagar