Dreifing eldsneytis

Við stefnum ávallt að því að þjónusta og skipuleggja dreifingu eldsneytis með ábyrgum hætti með rekstraröryggi viðskiptavina okkar að leiðarljósi, þar sem birgðarbílarnir geta fylgt fyrirfram ákveðinni dreifingaráætlun sem byggir á vöru pöntunum frá viðskiptavinum frá deginum áður. 

Athugið dreifing á ákveðnum svæðum taka breytingum 1 maí. Sjá nánar á seinna skjali hér fyrir neðan.

Afgreiðsludagar eftir landshlutum

Póstnr Svæði Afgreiðsludagar Afgreitt á tæki
109 Reykjavík Miðborg Virka daga
103 Reykjavík Kringlan Virka daga
104 Reykjavík Laugard./Sund Virka daga
105 Reyikjavík Hlíðar Virka daga
107 Reykjavík Vesturbær Virka daga
108 Reykjavík Bústaðahverfi Virka daga
109 Reykjavík Neðra Breiðholt Virka daga
110 Reykjavík Árbær/Selás Virka daga
111 Reykjavík Efra Breiðholt Virka daga
112 Reykjavík Grafarvogur Virka daga
113 Reykjavík Grafarholt og Úlfarársdalur Virka daga
114 Vatnsskarðsnámur Virka daga
116 Kjalarnes Virka daga
117 Mosfellsdalur Virka daga Nei
119 Nesjavellir Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
151 Hellisheiði Virka daga
170 Seltjarnarnes Virka daga
190 Vogar/Vatnsleysuströnd Virka daga Nei
200 Kópavogur Virka daga
203 Kópavogur Vatnsendi Virka daga
210 Garðabær Virka daga
220 Hafnarfjörður Virka daga
221 Hafnarfjörður Vellir Virka daga
225 Álftanes Virka daga
230 Keflavík Virka daga
231 Stapafellsnámur Virka daga
233 Hafnir Virka daga Nei
234 Helguvík Virka daga
235 Keflavíkurflugvöllur Virka daga
236 Reykjanesvirkjun Virka daga Nei
240 Grindavík Virka daga
245 Sandgerði Virka daga Nei
250 Garður Virka daga Nei
260 Njarðvík Virka daga
270 Mosfellsbær Virka daga
280 Kjós Miðvikudagar Nei
300 Akranes Miðvikudagar
302 Akrafjall Miðvikudagar
303 Grundartangi Virka daga
305 Hvalfjörður Miðvikudagar Nei
306 Melasveit Miðvikudagar/Fimmtudagar Nei
307 Leirársveit Miðvikudagar Nei
308 Svínadalur Miðvikudagar Nei
310 Borgarnes Þriðjudagar/Fimmtudagar
312 Andakíl Þriðjudagar Nei
313 Skorradalur Þriðjudagar Nei
314 Lundareykjadalur Þriðjudagar Nei
315 Flókadalur Þriðjudagar Nei
317 Hvítársíða Þriðjudagar Nei
318 Þverárhlíð Þriðjudagar Nei
319 Stafholtstungur Þriðjudagar Nei
320 Reykholt Borgarfirði Þriðjudagar Nei
321 Norðurárdalur Þriðjudagar aðra hverja viku Nei
322 Mýrar Fimmtudagar Nei
323 Kolbeinstaðahreppur Fimmtudagar Nei
325 Miklaholtshreppur Fimmtudagar Nei
326 Staðarsveit Þriðjudagar Nei
327 Breiðuvík Þriðjudagar Nei
340 Stykkishólmur Fimmtudagar Nei
345 Flatey Breiðafirði Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
348 Helgafellssveit Fimmtudagar Nei
350 Grundarfjörður Þriðjudagar/Fimmtudagar Nei
352 Ólafsvík, nágrenni Þriðjudagar/Föstudagar Nei
355 Ólafsvík Þriðjudagar/Föstudagar Nei
360 Hellissandur Þriðjudagar/Föstudagar Nei
364 Skógarströnd Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
365 Hörðudalur Mánudagar Nei
366 Miðdalir Mánudagar Nei
367 Haukadalur Mánudagar Nei
368 Laxárdalur Mánudagar Nei
369 Brattabrekka Mánudagar Nei
370 Búðardalur Mánudagar Nei
372 Hvammsveit Mánudagar aðra hverja viku Nei
373 Fellsströnd Mánudagar aðra hverja viku Nei
374 Skarðströnd Mánudagar aðra hverja viku Nei
375 Saurbær Mánudagar aðra hverja viku Nei
380 Króksfjarðarnes Mánudagar Nei
381 Reykhólar Mánudagar fjórðu hverja viku Nei
382 Bjarkalundur Mánudagar fjórðu hverja viku Nei
385 Skálanes Mánudagar fjórðu hverja viku Nei
400 Ísafjörður Mánudagar/Fimmtudaga Nei
415 Bolungarvík Mánudagar/Fimmtudaga Nei
420 Súðavík Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
423 Reykjanes Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
424 Langadalsströnd Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
425 Flateyri Þriðjudagar Nei
430 Suðureyri Þriðjudagar Nei
450 Patreksfjörður Virka daga
451 Patreksfjörður dreifb. Þriðjudagar Nei
453 Barðaströnd Mánudagar aðra hverja viku Nei
455 Flókalundur Mánudagar aðra hverja viku Nei
460 Tálknafjörður Fimmtudagar Nei
465 Bíldudalur Fimmtudagar
470 Þingeyri Þriðjudagar Nei
500 Staðarskáli Fimmtudagar Nei
504 Reykjaskóli Fimmtudagar Nei
510 Hólmavík Miðvikudagar Nei
511 Hólmavík, nágrenni Miðvikudagar Nei
512 Bæjarhreppur Miðvikudagar aðra hverja viku Nei
520 Drangsnes Miðvikudagar Nei
522 Árneshreppur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
530 Hvammstangi Fimmtudagar Nei
531 Hvammstangi dreifbýli Fimmtudagar Nei
532 Laugarbakki Fimmtudagar Nei
533 Víðidalur Fimmtudagar Nei
534 Vatnsdalur Þriðjudagar Nei
535 Kjölur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
536 Vatnsnes Fimmtudagar aðra hverja viku Nei
538 Svínadalur Þriðjudagar Nei
540 Blönduós Þriðjudagar Nei
541 Langidalur Þriðjudagar Nei
542 Blöndudalur Þriðjudagar Nei
543 Refasveit Þriðjudagar
545 Skagaströnd Þriðjudagar Nei
546 Skagaströnd nágr. I Þriðjudagar Nei
547 Skagahreppur Þriðjudagar aðra hverja viku Nei
549 Skefilstaðahreppur Þriðjudagar aðra hverja viku Nei
550 Sauðárkrókur Þriðjudagar/Fimmtudagar
551 Sauðárkrókur nágr. II Þriðjudagar/Fimmtudagar Nei
552 Sauðarkrókur nágr.I Þriðjudagar/Fimmtudagar Nei
553 Hegranes Þriðjudagar Nei
555 Langholt Þriðjudagar Nei
560 Varmahlíð Þriðjudagar Nei
561 Lýtingsstaðahreppur Þriðjudagar Nei
562 Blönduhlíð. Norður Fimmtudagar Nei
563 Viðvíkursveit Fimmtudagar Nei
564 Blönduhlíð fram Fimmtudagar Nei
565 Hofsós Fimmtudagar Nei
566 Hofsós nágrenni Fimmtudagar Nei
570 Fljót Fimmtudagar aðra hverja viku Nei
580 Siglufjörður Þriðjudagar / Fimmtudagar
600 Akureyri Virka daga
601 Akureyri, dreifbýlí norður Virka daga
602 Akureyri, dreifbýlí suður Virka daga
605 Svalbarðsströnd Virka daga Nei
606 Eyjafjörður, miðhluti Mánudagar / Fimmtudagar Nei
607 Eyjafjörður, framhluti Mánudagar / Fimmtudagar Nei
608 Öxnadalur/Hörgárdalur Þriðjudagar / Föstudagar Nei
609 Grýtubakkahreppur Þriðjudagar / Fimmtudagar Nei
610 Grenivík Þriðjudagar / Fimmtudagar Nei
611 Grímsey Þriðjudagar Nei
620 Dalvík Miðvikudagar Nei
622 Hauganes/Árskógssandur Miðvikudagar Nei
624 Svarfaðardalur Miðvikudagar Nei
625 Ólafsfjörður Miðvikudagar
626 Ólafsfjörður, nágrenni Miðvikudagar Nei
630 Hrísey Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
632 Fnjóskadalur Þriðjudagar Nei
633 Ljósavatnsskarð Þriðjudagar Nei
634 Útkinn Þriðjudagar Nei
635 Kinn Þriðjudagar Nei
640 Húsavík Mánudagar/Fimmtudaga
641 Húsavík dreifbýli Mánudagar Nei
642 Þeistareykir Mánudagar Nei
645 Fosshóll Þriðjudagar Nei
646 Bárðardalur Þriðjudagar Nei
650 Laugar Fimmtudagar Nei
654 Laxárdalur Fimmtudagar aðra hverja viku Nei
656 Aðaldalur Fimmtudagar Nei
660 Reykjahlíð Fimmtudagar Nei
662 Reykjahlíð, norður Fimmtudagar Nei
663 Skútustaðir Fimmtudagar Nei
664 Tjörnes Mánudagar aðra hverja viku Nei
666 Kelduhverfi Þriðjudagar Nei
667 Ásheiði/Hólssandur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
668 Austursandur Þriðjudagur Nei
670 Kópasker Þriðjudagur Nei
672 Melrakkaslétta vestur Þriðjudagar fjórðu hverja viku Nei
673 Melrakkaslétta austur Þriðjudagar fjórðu hverja viku Nei
675 Raufarhöfn Þriðjudagur Nei
680 Þórshöfn Þriðjudagar Nei
681 Þórshöfn dreifbýli Þriðjudagar Nei
685 Bakkafjörður Miðvikudagur Nei
690 Vopnafjörður Miðvikudagur Nei
691 Vopnafjörður nágrenni Miðvikudagar Nei
693 Vesturárdalur Miðvikudagar Nei
700 Egilsstaðir/Fellabær Virka daga Nei
701 Fell/Vellir/Eiðar nær Mánudagar Nei
702 Fljótsdalur Miðvikudagar Nei
703 Skriðdalur Miðvikudagar Nei
704 Jökuldalur neðri Fimmtudagar aðra hverja viku Nei
708 Þingárnar Mánudagar Nei
709 Hróarstunga/Jökulsárhlíð Fimmtudagar Nei
710 Seyðisfjörður Mánudagar Nei
714 Jökuldalur efri Fimmtudagar fjórðu hverja viku Nei
715 Mjóifjörður Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
720 Borgarfjörður eystri Mánudagar fjórðu hverja viku Nei
730 Reyðarfjörður Virka daga
731 Reyðarfjörður, nágrenni Föstudagar Nei
735 Eskifjörður Virka daga Nei
740 Neskaupstaður Virka daga Nei
750 Fáskrúðsfjörður Föstudagar
751 Fáskrúðsfjörður, nágrenni Föstudagar Nei
755 Stöðvarfjörður Þriðjudagar Nei
760 Breiðdalsvík Þriðjudagar Nei
761 Breiðdalsvík, nágrenni Þriðjudagar Nei
765 Djúpivogur Þriðjudagar Nei
766 Djúpivogur, nágrenni Þriðjudagar Nei
770 Starmýri Þriðjudagar aðra hverja viku Nei
780 Höfn Hornafirði Þriðjudagar/Föstudagar
781 Nesjahverfi / Lón Þriðjudagar/Föstudagar
782 Mýrar Miðvikudagar Nei
783 Suðursveit Miðvikudagur Nei
785 Öræfasveit Miðvikudagur Nei
787 Skaftafell Miðvikudagur Nei
800 Selfoss Þriðjudagar/Fimmtudagar
802 Gaulverja/Sandvíkurhreppar Fimmtudagar Nei
803 Villingaholtshreppur Fimmtudagar Nei
806 Þingvellir, vestur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
807 Þingvellir, austur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
810 Hveragerði Mánudagar/Miðvikudagar Nei
811 Hveragerði. nágrenni Mánudagar/Miðvikudagar Nei
815 Þorlákshöfn Mánudagar/Miðvikudagar
816 Þorlákshöfn, nágrenni Mánudagar/Miðvikudagar Nei
820 Eyrarbakki Mánudagar/Miðvikudagar Nei
825 Stokkseyri/ Gaulverjabæjahr. Mánudagar/Miðvikudagar Nei
829 Kjölur suður Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
831 Geysir Mánudagar/Fimmtudagar Nei
832 Úthlíð Mánudagar/Fimmtudagar Nei
833 Brautarhóll Mánudagar/Fimmtudagar Nei
835 Minni Borg Mánudagar/Fimmtudagar Nei
840 Laugarvatn Mánudagar/Fimmtudagar Nei
841 Laugarvatn Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
842 Laugarás Mánudagar/Fimmtudagar Nei
844 Flúðir,nágrenni Mánudagar/Fimmtudagar Nei
845 Flúðir Mánudagar/Fimmtudagar Nei
846 Árnes Mánudagar/Fimmtudagar Nei
847 Brautarholt Mánudagar/Fimmtudagar Nei
848 Landvegamót Miðvikudagar Nei
850 Hella Miðvikudagur Nei
851 Hella dreifbýli Miðvikudagar Nei
852 Þykkvibær Miðvikudagur Nei
854 Leirubakki Miðvikudagar Nei
855 Sultartangi Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
856 Hrauneyjarfoss Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
857 Vatnsfell Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
859 Sprengisandur Ekki skilgreindur afgreiðsludagur Nei
860 Hvolsvöllur Þriðjudagar Nei
864 Fljótshlíð Þriðjudagar Nei
866 Vestur Landeyjar Þriðjudagar Nei
867 Austur Landeyjar Þriðjudagar Nei
868 Eyjafjöll Þriðjudagar Nei
870 Vík í Mýrdal Föstudagar Nei
871 Vík í Mýrdal, nágrenni Föstudagar Nei
877 Álftaver Föstudagar aðra hverja viku Nei
880 Kirkjubæjarklaustur Föstudagar aðra hverja viku Nei
881 Kirkjubæjarklastur, nágrenni Föstudagar aðra hverja viku Nei
900 Vestmannaeyjar Miðvikudagar/Föstudagar