Afkoma N1 hf. á 3. ársfjórðungi 2012

28. nóvember 2012

Afkoma N1 hf. á 3. ársfjórðungi 2012

Fréttatilkynning 28. nóvember 2012

Rekstrartekjur N1 hf. á þriðja ársfjórðungi 2012 voru 18.021 mkr, samanborið við 17.646 mkr á sama tímabili í fyrra en hækkun má rekja til hærra olíuverðs og aukinna opinberra gjalda á eldsneyti. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 1.055 mkr, samanborið við 949 mkr á sama tímabili 2011.  Hagnaður tímbilsins var 468 mkr, en á sama tímabili árið áður var hann 628 mkr.

Rekstur N1 hf. fyrstu 9 mánuði ársins 2012

Rekstrartekjur félagsins á fyrstu níu mánuðum ársins námu 46.748 mkr samanborið við 42.213 mkr á sama tíma árið áður.  EBITDA var 2.321 mkr samanborið við 1.913 mkr árið áður.  Fjármagnsliðir voru neikvæðir um 245 mkr á tímabilinu, en voru jákvæðir um 262 mkr á fyrstu 9 mánuðum ársins 2011. Hagnaður tímabilsins nam 1.092 mkr á móti 6.094 mkr árið áður, þar af 4.822 mkr vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar árið 2011.

Efnahagur 30.9.2012

Bókfært verð eigna félagsins 30. september 2012 nam 30.867 mkr samanborið við 26.327 mkr 31. desember 2011.  Eigið fé var  14.418 mkr, en var 13.323 mkr um áramót. Eiginfjárhlutfall var 46,7% þann 30. september 2012.  Í lok september 2012 námu heildarskuldir og skuldbindingar 16.449 mkr.

Sjóðstreymi á fyrstu níu mánuði 2012

Veltufé frá rekstri fyrstu 9 mánuði ársins var 1.783 mkr, en handbært fé frá rekstri 2.774 mkr.  Fjárfestingahreyfingar, þ.e. keyptir rekstrarfjármunir að frádregnum þeim seldu,  námu 208 mkr og fjármögnunarhreyfingar, þ.e. afborganir langtímalána, námu 453 mkr.


Nánari upplýsingar veita Eggert Benedikt Guðmundsson, forstjóri, (ebg@n1.is) og Eggert Þór Kristófersson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, (eggert@n1.is).

Árshlutareikningur 1. janúar til 30. september 2012 (.pdf)