Fara yfir á efnissvæði

Valmynd

Birgjar

Ísland er nærsamfélag og vegna smæðar flokkast það sem eitt markaðssvæði. Með stýrðum innri aðgerðum getur N1 lagt sitt af mörkum til að auka áhuga, eftirspurn og framboð á umhverfisvænni vörum og það er ein leið sem N1 fer til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum í aðfangakeðju sinni. N1 kappkostar að kaupa aðeins vistvænar rekstrarvörur, auka lausasölu þar sem það er hægt og minnka og helst útrýma notkun plastpoka. N1 er aðili að Innkaupaneti Umhverfisstofnunar en markmið þess er að stunda vistvæn innkaup, auka eftirspurn og framboð á umhverfismerktum vörum og þjónustu og auka áhuga fyrirtækja á umhverfismálum og umhverfismerkjum.

N1 hefur átt margra ára farsælt samstarf við megnið af sínum helstu birgjum. Flestir þeirra eru leiðandi framleiðendur með hágæðavörur á sínum markaði í heiminum, svo sem Exxon Mobil, Michelin, Q8, Cooper, Tork, UVEX, Jalas, Fristad og Banner. Hluti af innkaupastefnu N1 er að fara ekki í samstarf við nýja birgja nema þeir uppfylli Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem sérstaklega er tekið á barnaþrælkun, nauðungarvinnu, vinnuaðstöðu og lengd vinnutíma. Allir birgjar utan ESB hafa verið metnir af N1 og hafa staðfest að þeir vinni samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ekki var stofnað til viðskiptasambands við nýja birgja utan ESB á liðnu ári.

Birgjar sem selja N1 eldsneyti og eldsneytistengdar vörur eru erlendir að undanskildu metan og lífdísil sem er innlend framleiðsla. Töluverð aukning varð í innkaupum frá innlendum birgjum milli áranna 2015 og 2016.

 

 

2015

2016

Innlendir birgjar

57%

63%

Erlendir birgjar

43%

37%

 

N1 flytur inn efnavöru til eigin framleiðslu og lausasölu til viðskiptavina, helstu vörur eru rúðuvökvi, olíuhreinsir, tjöruhreinsir og dekkjahreinsir.

Ánægjulegt er að sjá að aukning varð í sölu þessarar vöru í lausu milli áranna 2015 og 2016, sjá töflu.  Þá var 57% af vörunni selt í lausu beint til viðskiptavina en 43% af framleiðslunni er pakkað í 1 l, 2,5 l, 5 l, 20 l og 200 l neytendapakkningar. Engar af þessum umbúðum bera skilagjald. N1 hefur stóraukið sölu í lausu undanfarin ár og þá sérstaklega rúðuvökva en fyrir 10 árum var öll þessi vara seld í neytendapakkningum. Hefur því náðst gífurlegur árangur í að minnka notkun umbúða og eykst hlutfall sölu í lausu á hverju ári.

 

Efnavörur í eigin framleiðslu

2015

2016

Lausasala

53%

57%

Sett í neytendapakkningar

47%

43%

 

Rekstrarvörubirgjar sem sjá N1 fyrir vörum til eigin nota og í sölu hafa allir verið metnir af fyrirtækinu með tilliti til umhverfisáhrifa. Hreinlætisvörubirgir N1 er SCA (Tork pappírsvörur) og er hann með viðamikla umhverfisstefnu og hefur m.a. í áraraðir keypt endurunninn pappír af Sorpu.

ExxonMobil selur okkur hágæða syntetískar olíur sem hafa lengri líftíma og þar af leiðandi minni umhverfisáhrif. Birgjar sem þjónusta ISO 14001 vottaðar starfsstöðvar N1 hafa undirgengist birgjamat í samræmi við kröfur N1 og staðalsins.

Hreingerningarfyrirtæki sem N1 verslar við eru Svansvottuð eða með sambærilegar vottanir þar sem því er komið við.

Birgjar N1 gera margir hverjir gagnkvæmar kröfur til N1 um að uppfylla ákveðin skilyrði til að fá leyfi til að selja vörur þeirra, svo sem þjálfun starfsfólks til að uppfylla kerfisbundna staðla þeirra. Dæmi um það er ExxonMobil sem gerir þá kröfu til N1 að við meðhöndlum vörur þeirra frá móttöku til afhendingar samkvæmt skilgreindu ferli og einnig að við uppfyllum kröfur þeirra til umhverfis-, öryggis-, starfsmanna- og frábrigðamála en það ferli er tekið út árlega. Michelin bauð N1 að fara í gegnum gæðakerfi sitt fyrir nokkrum árum síðan. Við fögnuðum því tækifæri og innleiddum Michelin-staðal á hjólbarðaverkstæði félagsins vottaðan af SCA í Danmörku. Michelin gerir strangar kröfur til þjálfunar, þjónustu, tækja- og aðbúnaðar, öryggis-, umhverfis- og starfsmannamála.

Í samræmi við efnalög nr. 61/2013 flytur N1 eingöngu inn efnavörur og olíur frá birgjum með REACH vottanir. Öryggisblöð í samræmi við CLP reglugerð nr. 415/2014, fyrir allar varnarðarmerktar vörur í sölu hjá fyrirtækinu eru aðgengilegar á heimasíðu N1.