Fara yfir á efnissvæði

Valmynd

Lykiltölur

EBITDA

3.625 m. kr.

Eiginfjárhlutfall

49,1%

Handbært fé

2.266 m.kr. 

Veltuhraði birgða

8,02

Lækkun hlutafjár

1.287 m.kr.

Arðsemi eigin fjár

39,2%

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

EBITDA

Arðsemi bundins fjármagns (ROCE)

Veltuhraði birgða

Eigið fé

Skuldsetning

Eldsneytissala og markaðshlutdeild

Rekstur 2016 2015 2014 2013 2012
Vörusala 33.767.896 49.018.433 56.960.198 58.122.174 60.060.785
Framlegð 11.201.358 10.168.519 9.604.720 9.127.391 9.773.768
EBITDA 3.624.845 3.011.848 2.668.349 1.783.336 2.650.227
EBIT 4.175.249 2.295.309 1.921.153 1.067.297 1.708.814
Heildar afkoma ársins 7.177.407 1.815.020 1.616.735 637.906 1.190.684
Efnahagur 2016 2015 2014 2013 2012
Fastafjármunir 17.854.234 11.175.996 11.201.768 11.806.009 12.797.856
Veltufjármunir 7.768.027 7.608.835 11.588.542 14.992.372 14.970.720
Eignir samtals 25.622.261 18.784.831 22.790.310 26.798.381 27.768.576
Eigið fé 12.571.949 7.731.070 11.258.949 15.151.842 14.513.935
Langtímaskuldir 8.150.379 6.814.600 6.712.763 6.867.128 7.548.533
Skammtímaskuldir 4.899.933 4.239.161 4.818.598 4.779.411 5.706.108
Skuldir samtals 13.050.213 11.053.761 11.531.361 11.646.539 13.254.641
Nettó vaxtaberandi skuldir 4.775.301 3.971.750 2.025.309 990.089 5.415.893
Sjóðstreymi 2016 2015 2014 2013 2012
Handbært fé frá rekstri 3.478.115 4.250.391 3.958.547 4.553.689 2.540.156
Fjárfestingahreyfingar -991.741 -471.955 937.865 490.887 -1.044.887
Fjármögnunarhreyfingar -2.697.916 -5.968.636 -6.327.368 -1.521.657 -1.179.060
(Lækkun) hækkun á handbæru fé -211.542 -2.190.200 -1.430.956 3.522.919 316.209
Gengismunur af handbæru fé 5.605 33.472 40.642 -11.010
Handbært fé í lok árs 2.266.434 2.472.372 4.629.100 6.019.414 2.507.504
Aðrar lykiltölur 2016 2015 2014 2013 2012
Markaðshlutdeild án flugeldsneytis 33,4% 37,1% 37,2% 35,7% 37,6%
Markaðshlutdeild. bensín 31,9% 31,8% 31,1% 30,5% 30,9%
Eldsneyti - seldir lítrar án flugeldsneytis 234.497 255.838 233.361 224.010 238.099
Eldsneyti - seldir lítrar bensín 60.827 57.793 55.877 55.596 56.976
Eldsneyti - velta 22.773.136 38.701.718 46.792.675 46.755.706 48.060.371
Aðrar vörur - velta 10.994.760 10.316.715 10.167.523 11.366.468 12.000.414
Framlegð í % 33,2% 20,7% 16,9% 15,7% 16,3%
Laun og annar starfsmannakostnaður/framlegð 37,8% 38,2% 39,9% 41,5% 41,5%
Kostnaður/framlegð 70,9% 74,2% 77,4% 84,5% 74,9%
EBITDA vöxtur 20,4% 12,9% 49,6% -32,7% 25,7%
EBITDA framlegð 32,4% 29.6% 27,8% 19,5% 27,1%
Veltuhraði birgða 8,0 12,0 12,1 9,4 7,8
Eldsneyti 11,3 17,2 16,3 12,0 11,6
Aðrar vörur 4,4 4,4 4,3 4,1 2,7
Biðtími birgða í dögum (DIO) 46 30 30 39 47
Biðtími krafna í dögum (DSO) 29 25 25 26 31
Eiginfjárhlutfall 49,1% 41,2% 49,4% 56,5% 52,3%
Arðsemi eigin fjár 39,2% 19,9% 11,9% 4,5% 8,3%
Arðsemi bundins fjármagns (ROCE) 29,8% 15,4% 10,0% 5,1% 7,9%
Veltufjárhlutfall 1,6 1,8 2,4 3,1 2,6
Lausafjárhlutfall 1,0 1,2 1,8 2,2 1,6
Nettó vaxtaberandi skuldir/EBITDA 1,1 1,1 0,6 1,7 2,3
Innra virði hlutafjár 50,3 22,1 16,1 15,2 14,5
Hagnaður á hlut 9,7 3,4 1,7 0,7 1,2
Fjárfestingar -1.200.724 -536.497 -444.545 -1.474.536 -1.160.465
Starfsmannafjöldi að meðaltali í heilsársstörfum 532 521 560 600 663
Stöðugildi í árslok umreiknuð í heilsársstörf 502 490 454 489 559