Site map

Umhverfisstefna

N1 hefur ábyrga umhverfisstefnu. N1 skuldbindur sig til að vinna með markvissum aðgerðum að því að lágmarka umhverfisáhrif starfseminnar.

 

með því að:

 • Selja umhverfisvæna orkugjafa og vörur ásamt því að vinna markvisst að auknu framboði á þeim.
 • Þekkja og taka tillit til umhverfismála í starfsemi N1 og þannig stuðla að betra umhverfi.
 • Að starfsstöðvar N1 uppfylli gildandi lög og reglugerðir í umhverfismálum.
 • Að skilgreindar starfsstöðvar starfi samkvæmt kröfum ISO 14001.
 • Að bæta stöðugt virkni og umfang umhverfisstjórnunarkerfisins.
 • Mengunarvarnir N1 á hverjum tíma taki mið af líklegum framtíðarkröfum á þessu sviði.
 • Viðhafa bestu fáanlegu mengunarvarnir við endurnýjun og viðhald búnaðar í námunda við náttúruperlur.
 • Hvetja til virðingar fyrir umhverfinu og leggja áherslu á skyldur hvers og eins starfsmanns til að svo megi verða.
 • Vinna markvisst að fræðslu og þjálfun starfsmanna til að koma í veg fyrir óhöpp og mengunarslys af völdum starfseminnar.
 • Skrá mengunaróhöpp svo og öll atvik sem gætu valdið mengun eða umhverfisóhöppum í Tilkynningagrunn og nýta þær upplýsingar til markvissra forvarna.
 • Upplýsa yfirvöld um mengunaróhöpp og hvernig brugðist er við þeim. Vinna hratt og markvisst með yfirvöldum ef um yfirvofandi mengunarhættu er að ræða.